Vraag en antwoord

 1. Hoe log ik in?

  Iedere deelnemende regio aan de verwijsindex.tv kan met de verwijsindexgegevens inloggen door de gebruikersnaam in te vullen en regio uit de lijst te selecteren.

  Als je nog geen verwijsindex-gegevens hebt, neem dan contact op met de helpdesk van MULTIsignaal of met de Functioneel Beheerder van uw regio.

 2. Hoe kan ik een reactie geven op de filmclips?

  Met het contactformulier kun je je reactie naar ons doorsturen. We zullen deze input meenemen in het maken van eventuele nieuwe versies van de huidige filmclips alswel de keuze voor onderwerpen wat betreft nieuwe producties.

 3. Welke gegevens staan in de Verwijsindex?

  De verwijsindex registreert alleen jongeren van 0-23 jaar waarvoor professionals (politie, school, hulpverleners, etc.) een risicomelding hebben gedaan. De melding omvat:

  • Identificatiegegevens van de jongere;
  • identificatiegegevens van de instelling;
  • datum van de melding en;
  • contactgegevens van de professional.

  Het systeem geeft alleen zogenaamde DAT-informatie door. Dat betekent dat alleen gemeld wordt DAT er contact is met een risicojongere en DAT men samenwerking zoekt. Ook de jongere zelf wordt geïnformeerd. De aanpak is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

 4. Hoe bevordert de Verwijsindex samenwerking?

  De Verwijsindex bevordert dat instanties samenwerken in plaats van langs elkaar heen werken. Hulpverleners die bij een bepaalde jongere betrokken zijn, worden geïnformeerd wanneer dezelfde persoon bij een samenwerkende ketenpartner in het bestand zit. Daarnaast worden activiteiten van verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd en bewaakt.

 5. Hoe komt informatie-uitwisseling tussen hulpverleners tot stand?

  Het nut van de Verwijsindex is het aan elkaar koppelen van instanties die informatie hebben over risico’s bij een jongere. De Verwijsindex bevat geen inhoudelijke informatie over de aard van het probleem en de behandeling. Die informatie zit in de dossiers van de verschillende instanties. Voorbeelden hiervan zijn politiedossiers en het leerplichtadministratiesysteem. De Verwijsindex werkt pas als er meer dan één risicosignaal over een jongere gemeld wordt. De Verwijsindex legt de historie van hulpverlening niet vast. De signalen verdwijnen ook naar verloop van tijd. Op dit moment wordt bekeken of dit gebeurt als de actie is afgerond of na een nog te bepalen termijn.

 6. Waarom risicosignalering?

  Met risicosignalering willen samenwerkingspartners een snelle en efficiënte ketensamenwerking in de jeugdzorg realiseren. Partners zijn organisaties uit o.a. de ketens Zorg, Onderwijs, Werk en Inkomen, Politie en Justitie.

  Dankzij het samenwerken in het risicosignaleringssysteem worden betrokken hulpverleners geïnformeerd bij welke ketenpartners dezelfde risicojongeren als zij in het bestand hebben cliënt zijn. Zij kunnen DAT- informatie over mogelijke risico’s in de opgroei en ontwikkel omstandigheden van een jongere delen en samenwerkingsafspraken maken. Belangrijk is ook dat de coördinatie van de zorg verankerd is in het systeem. Activiteiten van verschillende hulpverleners worden op elkaar afgestemd en bewaakt.

Verwijsindex.tv is een product van: