Welke gegevens staan in de Verwijsindex?

De verwijsindex registreert alleen jongeren van 0-23 jaar waarvoor professionals (politie, school, hulpverleners, etc.) een risicomelding hebben gedaan. De melding omvat:

  • Identificatiegegevens van de jongere;
  • identificatiegegevens van de instelling;
  • datum van de melding en;
  • contactgegevens van de professional.

Het systeem geeft alleen zogenaamde DAT-informatie door. Dat betekent dat alleen gemeld wordt DAT er contact is met een risicojongere en DAT men samenwerking zoekt. Ook de jongere zelf wordt geïnformeerd. De aanpak is aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (Cbp).

Verwijsindex.tv is een product van: