Nadia vertelt haar verhaal.

Deze video gaat over Nadia, een KOPP en KVO-ervaringsdeskundige. Ze vertelt over haar ervaringen met professionals, roept op tot samenwerken en gebruik van de verwijsindex. Log in om de volledige video te bekijken.

Geen inloggegevens? Wilt u een demo account? mail naar: helpdesk@multisignaal.nl

Hoe kan ik een reactie geven op de filmclips?

Met het contactformulier kun je je reactie naar ons doorsturen. We zullen deze input meenemen in het maken van eventuele nieuwe versies van de huidige filmclips alswel de keuze voor onderwerpen wat betreft nieuwe producties.

Welke gegevens staan in de Verwijsindex?

De verwijsindex registreert alleen jongeren van 0-23 jaar waarvoor professionals (politie, school, hulpverleners, etc.) een risicomelding hebben gedaan. De melding omvat:

  • Identificatiegegevens van de jongere;
  • identificatiegegevens van de instelling;
  • datum van de melding en;
  • contactgegevens van de professional.

Hoe bevordert de Verwijsindex samenwerking?

De Verwijsindex bevordert dat instanties samenwerken in plaats van langs elkaar heen werken. Hulpverleners die bij een bepaalde jongere betrokken zijn, worden geïnformeerd wanneer dezelfde persoon bij een samenwerkende ketenpartner in het bestand zit. Daarnaast worden activiteiten van verschillende hulpverleners op elkaar afgestemd en bewaakt.

Hoe komt informatie-uitwisseling tussen hulpverleners tot stand?

Het nut van de Verwijsindex is het aan elkaar koppelen van instanties die informatie hebben over risico’s bij een jongere. De Verwijsindex bevat geen inhoudelijke informatie over de aard van het probleem en de behandeling. Die informatie zit in de dossiers van de verschillende instanties. Voorbeelden hiervan zijn politiedossiers en het leerplichtadministratiesysteem. De Verwijsindex werkt pas als er meer dan één risicosignaal over een jongere gemeld wordt. De Verwijsindex legt de historie van hulpverlening niet vast. De signalen verdwijnen ook naar verloop van tijd.

Waarom risicosignalering?

Met risicosignalering willen samenwerkingspartners een snelle en efficiënte ketensamenwerking in de jeugdzorg realiseren. Partners zijn organisaties uit o.a. de ketens Zorg, Onderwijs, Werk en Inkomen, Politie en Justitie.

Inhoud syndiceren

Verwijsindex.tv is een product van: