Over verwijsindex.tv

In heel Nederland willen hulpverleners elkaar vinden indien ze zich zorgen maken over hetzelfde kind. De verwijsindex helpt hen hierbij. Bij het werken met de verwijsindex komen vragen aan de orde zoals:

  • wanneer doe ik een melding aan de verwijsindex?
  • hoe informeer ik de ouders
  • hoe werkt het systeem?
  • hoe zit het met privacy?

In verwijsindex.tv zijn een aantal van deze onderwerpen uitgelicht om te laten zien hoe professionals die met de verwijsindex werken hierover denken. Niet om te laten zien hoe het moet, maar om de gedachtevorming te ondersteunen van mensen die met vragen zitten.

Verwijsindex.tv is een initiatief van MULTIsignaal, met als moederorganisatie het Centrum voor Publieke Innovatie. Het initiatief wordt ondersteund door het Programmaministerie Jeugd en Gezin en het Nederlands Jeugdinstituut. De huidige producties zijn mede vorm gegeven door de eerst deelnemende regio’s: Noord- en Midden Limburg, Maastricht en Heuvelland, Provincie Noord-Holland en de stadsregio Rotterdam.

Iedere andere regio in Nederland kan deelnemen aan het programma. Deelnemers aan het programma krijgen toegang tot de reeds gerealiseerde films en hun bijdrage wordt gebruikt voor nieuwe producties over zaken die in die regio van belang geacht worden. Door deel te nemen dragen regio’s bij aan de verdere ontwikkeling van het programma.

Relevante websites:

Verwijsindex.tv is een product van: